SPORTELI GJUHËSOR

  

I SPIXANËS

                                         

                          

                             

Udha nacjonale, 284 (87019) Spixana (Cs)          

T.:+39 / (0)981/953.284 e.mail: sl.spezzano@virgilio.it

            

 

Ku jemi - Historia - Veshja - Qishat - Burra të njohura - Gjuha - Arta e kultura - Spixana muaj për muaj - Shkruajna

   

    Home page

Marjuç Karuzi aktor e istrjon (Mafanxhika)

 

Sigurisht një ka njerìt më të rëndësishëm e tradhitës folkloristike llokale është aktori Marjuç Karuzi, me milt faqe të tij e milt njeri të tij nani i mëruar nani me hare, nani me faqen e një grua nani me atë e një burri i lodhur ka fėtiga e ka vixet. Mashkarat e tij bin e qeshtin e helmuan pakund gjind të cilat e pan çë bënej nani kambanjualin çë prirej ka ngambanja i lodhur e ngaluar një gajdhuri, nani e pan çë i bënej serenatën dashurës së tij, ma edhe pakund janė mashkarat e tij  e çë këtu dom ju bulltomi.

Pekurari

Vrasja e derkut

Pekurari

 Ai çë bën fishele

Pekurari me gajdhurin

Jetabani

Serenata

Karramunxa