Udha nacjonale, 284 (87019) Spixana (cs)          

T.:+39 / (0)981/953.284 e.mail: sl.spezzano@virgilio.it

 

SPORTELI GJUHËSOR

 

I SPIXANËS

 

         

Ku jemi - Historia - Veshja - Qishat - Burra të njohura - Gjuha - Arta e kultura - Shkruajna

                  

Biblioteka e Bashkisë ësht e kushtuar  leteratit zoti Xhusep Anxhull Noçiti e gjëndet te pullasi i bashkisë së vjetër ku një her ish Muniçipi.

Kjo qe e dashur ka zoti Xhusep Noçiti, ëmërak i leteratit kujt ësht i kushtuar biblioteka.

Pakund jan llivret çë gjënden këtu e pakund jan ata çë qien të dhënura ka zoti Xhusep.

Ka pak qe e hapur një secjon për kriaturt te sala e madhe e të lurtmit pjan.

                  

                   

Biblioteka e Bashkisë "G. A. Nociti"

                      

                                                       

            

 

   

 

    Home page